Sunday, 19th May, 2024
S.N. Heading Description Action
1 पाठ्यपुस्तक बिक्रीवितरण सम्बन्धमा पाठ्यपुस्तक बिक्रीवितरण सम्बन्धमा
2 बागमती प्रदेश भक्तपुरमा सूचीकृत बिक्रेताहरूकाे नामावली बागमती प्रदेश भक्तपुरमा सूचीकृत बिक्रेताहरूकाे नामावली
3 कर्णाली प्रदेश सुर्खेतमा सूचीकृत बिक्रेताहरूकाे नामावली कर्णाली प्रदेश सुर्खेतमा सूचीकृत बिक्रेताहरूकाे नामावली
4 गण्डकी प्रदेश पाेखरामा सूचीकृत बिक्रेताहरूकाे नामावली गण्डकी प्रदेश पाेखरामा सूचीकृत बिक्रेताहरूकाे नामावली
5 लुम्बिनी प्रदेश नेपालगन्जमा सूचीकृत बिक्रेताहरूकाे नामावली लुम्बिनी प्रदेश नेपालगन्जमा सूचीकृत बिक्रेताहरूकाे नामावली
6 सुदुरपश्चिम प्रदेश धनगढीमा सूचीकृत बिक्रेताहरूकाे नामावली सुदुरपश्चिम प्रदेश धनगढीमा सूचीकृत बिक्रेताहरूकाे नामावली
7 बागमती प्रदेश भरतपुरमा सूचीकृत बिक्रेताहरूकाे नामावली बागमती प्रदेश भरतपुरमा सूचीकृत बिक्रेताहरूकाे नामावली
8 लुम्बिनी प्रदेश बुटवलमा सूचीकृत बिक्रेताहरूकाे नामावली लुम्बिनी प्रदेश बुटवलमा सूचीकृत बिक्रेताहरूकाे नामावली
9 काेशी प्रदेशमा सूचीकृत बिक्रेताहरूकाे नामावली काेशी प्रदेशमा सूचीकृत बिक्रेताहरूकाे नामावली
10 मधेश प्रदेशमा सूचीकृत बिक्रेताहरूकाे नामावली मधेश प्रदेशमा सूचीकृत बिक्रेताहरूकाे नामावली
11 पाठ्यपुस्तक विक्रीवितरण गर्न इच्छुक वितरकहरुलाई सूचीकरण तथा नवीरणका लागि जारी गरिएको सूचना पाठ्यपुस्तक विक्रीवितरण गर्न इच्छुक वितरकहरुलाई सूचीकरण तथा नवीकरणका लागि जारी गरिएको सूचना
12 स्वीकृत नामावली विज्ञापन भएको मिति : २०७६।०५।२७ स्वीकृत नामावली विज्ञापन भएको मिति : २०७६।०५।२७
13 सम्पती विवरण फाराम सम्पती विवरण सम्बन्धी फारामको नमुना
14 विक्रेता नवीकरण वा सूचिकृतका लागि निवेदन विक्रेता नवीकरण वा सूचिकृतका लागि निवेदन डाउनलोड गर्नुहोस् |