Sunday, 21st April, 2024

२०८०/८१ सालकाे पाठ्यपुस्तककाे मूल्यसूची

२०८०/८१ सालकाे पाठ्यपुस्तककाे मूल्यसूची
 • 3 weeks ago
read more

पाठ्यपुस्तक बिक्रीवितरण सम्बन्धमा

पाठ्यपुस्तक बिक्रीवितरण सम्बन्धमा
 • 3 weeks ago
read more

बागमती प्रदेश भक्तपुरमा सूचीकृत बिक्रेताहरूकाे नामावली

बागमती प्रदेश भक्तपुरमा सूचीकृत बिक्रेताहरूकाे नामावली
 • 1 month ago
read more

कर्णाली प्रदेश सुर्खेतमा सूचीकृत बिक्रेताहरूकाे नामावली

कर्णाली प्रदेश सुर्खेतमा सूचीकृत बिक्रेताहरूकाे नामावली
 • 1 month ago
read more

गण्डकी प्रदेश पाेखरामा सूचीकृत बिक्रेताहरूकाे नामावली

गण्डकी प्रदेश पाेखरामा सूचीकृत बिक्रेताहरूकाे नामावली
 • 1 month ago
read more

लुम्बिनी प्रदेश नेपालगन्जमा सूचीकृत बिक्रेताहरूकाे नामावली

लुम्बिनी प्रदेश नेपालगन्जमा सूचीकृत बिक्रेताहरूकाे नामावली
 • 1 month ago
read more

सुदुरपश्चिम प्रदेश धनगढीमा सूचीकृत बिक्रेताहरूकाे नामावली

सुदुरपश्चिम प्रदेश धनगढीमा सूचीकृत बिक्रेताहरूकाे नामावली
 • 1 month ago
read more

बागमती प्रदेश भरतपुरमा सूचीकृत बिक्रेताहरूकाे नामावली

बागमती प्रदेश भरतपुरमा सूचीकृत बिक्रेताहरूकाे नामावली
 • 1 month ago
read more

लुम्बिनी प्रदेश बुटवलमा सूचीकृत बिक्रेताहरूकाे नामावली

लुम्बिनी प्रदेश बुटवलमा सूचीकृत बिक्रेताहरूकाे नामावली
 • 1 month ago
read more

काेशी प्रदेशमा सूचीकृत बिक्रेताहरूकाे नामावली

काेशी प्रदेशमा सूचीकृत बिक्रेताहरूकाे नामावली
 • 1 month ago
read more

मधेश प्रदेशमा सूचीकृत बिक्रेताहरूकाे नामावली

मधेश प्रदेशमा सूचीकृत बिक्रेताहरूकाे नामावली
 • 1 month ago
read more

२०७९ सालकाे पाठ्यपुस्तककाे मूल्यसूची

 • 1 year ago
read more

सूचीकरण तथा नवीकरणका लागि जारी गरिएकाे सशाेधित सूचना

 • 1 year ago
read more

Notice

 • 1 year ago
read more

करार सेवाकाे नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना

करार सेवाकाे नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना
 • 1 year ago
read more

Amendment Interview Notice of Contract Staff (Published Date 2079-03-31)

Amendment Interview Notice of Contract Staff (Published Date 2079-03-31)
 • 1 year ago
read more

Notice Regarding Temporary Employee Hiring

Notice Regarding Temporary Employee Hiring
 • 1 year ago
read more

Notice regarding book published

Notice regarding book published
 • 1 year ago
read more

Book Price List 2078-079 (New)

Book Price List 2078-079 (New)
 • 1 year ago
read more

पाठ्यपुस्तक बिक्रीवितरण सम्बन्धमा ।

पाठ्यपुस्तक बिक्रीवितरण सम्बन्धमा ।
 • 1 year ago
read more

NOTICE OF INTENTION TO AWARD

Supply, Delivery, Installation, Commissioning and Testing of 4-HI (Two Towers) Web Offset Book Printing Machine
 • 2 years ago
read more

सेवाबाट हटाइएको बारे

सेवाबाट हटाइएको बारे
 • 2 years ago
read more

विक्रेता नवीकरण वा सूचिकृतका लागि निवेदन

विक्रेता नवीकरण वा सूचिकृतका लागि निवेदन डाउनलोड गर्नुहोस् |
 • 3 years ago
read more

Pricelist of Books for Year 2077

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको च.नं.३२५ मिति २०७६/१०/२५ को स्वीकृत पत्र अनुसारको मूल्यसूची
 • 3 years ago
read more

केन्द्रको कर्मचारी सेवा सर्त बिनियमवली २०७७ सातौ सम्सोधन

केन्द्रको कर्मचारी सेवा सर्त बिनियमवली २०७७ सातौ सम्सोधन
 • 3 years ago
read more

योग्यताक्रम तथा सिफारिस सम्बन्धी सूचना

 • 3 years ago
read more

प्रयोगात्मक तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना

 • 3 years ago
read more

सम्पति विवरण फारम

सम्पति विवरण फारम डाउनलोड गर्नुहोस्
 • 3 years ago
read more

Internal Exam Test Sample:

Internal Exam Test Sample:
 • 3 years ago
read more

Bidding Notice:

Bidding Notice:
 • 3 years ago
read more

दरखास्त अस्वीकृत गरिएको नामावली

दरखास्त अस्वीकृत गरिएको नामावली
 • 3 years ago
read more

दरखास्त स्वीकृत गरिएको नामावली

दरखास्त स्वीकृत गरिएको नामावली
 • 3 years ago
read more