Saturday, 1st April, 2023

सूचीकरण तथा नविकरणका लागि जारी गरिएकाे स‌शाेधित सूचना

सूचीकरण तथा नविकरणका लागि जारी गरिएकाे स‌शाेधित सूचना
 • 2 days ago
read more

२०७९ सालकाे पाठ्यपुस्तक मूल्यसूची

२०७९ सालकाे पाठ्यपुस्तक मूल्यसूची
 • 5 days ago
read more

Notice

 • 2 months ago
read more

करार सेवाकाे नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना

करार सेवाकाे नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना
 • 7 months ago
read more

Amendment Interview Notice of Contract Staff (Published Date 2079-03-31)

Amendment Interview Notice of Contract Staff (Published Date 2079-03-31)
 • 8 months ago
read more

Notice Regarding Temporary Employee Hiring

Notice Regarding Temporary Employee Hiring
 • 8 months ago
read more

Notice regarding book published

Notice regarding book published
 • 9 months ago
read more

Book Price List 2078-079 (New)

Book Price List 2078-079 (New)
 • 10 months ago
read more

पाठ्यपुस्तक बिक्रीवितरण सम्बन्धमा ।

पाठ्यपुस्तक बिक्रीवितरण सम्बन्धमा ।
 • 10 months ago
read more

NOTICE OF INTENTION TO AWARD

Supply, Delivery, Installation, Commissioning and Testing of 4-HI (Two Towers) Web Offset Book Printing Machine
 • 1 year ago
read more

सेवाबाट हटाइएको बारे

सेवाबाट हटाइएको बारे
 • 1 year ago
read more

विक्रेता नवीकरण वा सूचिकृतका लागि निवेदन

विक्रेता नवीकरण वा सूचिकृतका लागि निवेदन डाउनलोड गर्नुहोस् |
 • 1 year ago
read more

Pricelist of Books for Year 2077

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको च.नं.३२५ मिति २०७६/१०/२५ को स्वीकृत पत्र अनुसारको मूल्यसूची
 • 1 year ago
read more

केन्द्रको कर्मचारी सेवा सर्त बिनियमवली २०७७ सातौ सम्सोधन

केन्द्रको कर्मचारी सेवा सर्त बिनियमवली २०७७ सातौ सम्सोधन
 • 2 years ago
read more

योग्यताक्रम तथा सिफारिस सम्बन्धी सूचना

 • 2 years ago
read more

प्रयोगात्मक तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना

 • 2 years ago
read more

सम्पति विवरण फारम

सम्पति विवरण फारम डाउनलोड गर्नुहोस्
 • 2 years ago
read more

Internal Exam Test Sample:

Internal Exam Test Sample:
 • 2 years ago
read more

Bidding Notice:

Bidding Notice:
 • 2 years ago
read more

दरखास्त अस्वीकृत गरिएको नामावली

दरखास्त अस्वीकृत गरिएको नामावली
 • 2 years ago
read more

दरखास्त स्वीकृत गरिएको नामावली

दरखास्त स्वीकृत गरिएको नामावली
 • 2 years ago
read more